ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Mazowiecki BiblioLAB 2021

Data publikacji: 22/09/2021

Tegoroczne BiblioLABy przebiegają pod hasłem „Równowaga w rzeczywistości hybrydowej”.

Zjazd mazowiecki odbędzie się 14 październikaBibliotece Publicznej w Piasecznie w CEM (ul. Jana Pawła II 55). 

Do udziału zapraszamy osoby pracujące we wszystkich typach bibliotek – publicznych, akademickich, pedagogicznych, szkolnych – w województwie mazowieckim. Uczestnictwo w wydarzeniu jest całkowicie darmowe. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja rozpocznie się 27 września o godz. 11.00 – https://forms.gle/qdYmzWRjDdLWJpzPA 

Uczestnicy mogą wybrać jeden z warsztatów, w którym chcą wziąć udział – należy zaznaczyć swój wybór w formularzu rejestracyjnym.

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk itd.). 

 

PROGRAM ZJAZDU: 

godz. 9.15-11.00 – rejestracja

godz. 10.00-15.00 – Konstruktywne odmawianie. Umiejętność przyjmowania odmowy. Radzenie sobie z krytyką i poczuciem winy – Magdalena Knitter

godz. 10.30-15.30 – Rozpoznawanie potrzeb komunikacyjnych na podstawie testu temperamentów „Cztery Soczewki” prof. G.Nelsona – Michał Przybyłowicz

godz. 11.00-16.00 – Praca z ludźmi czy dla ludzi – jak uniknąć wypalenia zawodowego – Dobrosława Choryńska-Chudy

Uczestnicy zjazdu mają zapewnioną przerwę kawową oraz lunch w godzinach ustalonych z trenerami. 

 

OPIS WARSZTATÓW: 

Konstruktywne odmawianie. Umiejętność przyjmowania odmowy. Radzenie sobie z krytyką i poczuciem winy / Magdalena Knitter

Czym jest prawdziwa Asertywność? To nie tylko umiejętność odmawiania, ale postawa obejmująca wzmocnienie poczucia własnej wartości,  przyjmowanie odmowy od innych oraz radzenie sobie z krytyką i poczuciem winy. W dzisiejszym świecie to bezcenna umiejętność. Aby ją w sobie wyrobić, warto poznać i zrozumieć zasady, które to ułatwią i pomogą nam wdrożyć je w życie.

Prowadząca: Magdalena Knitter 

Dyplomowany life coach, trener rozwojowy i pedagog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada również certyfikat trenerski Teorii Ról Zespołowych wg dr M. Belbina. 

Specjalizuje się w tematach: budowanie relacji interpersonalnych, komunikacja, współpraca w zespole, budowanie efektywnych zespołów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Prowadzi warsztaty umiejętności interpersonalnych, grupy rozwojowe, coachingi indywidualne oraz wyjazdy z rozwojem dla kobiet do Toskanii. Prowadzi też zajęcia dla pracowników firm, Biur Karier, wykładowców oraz studentów w zakresie budowania efektywnych zespołów oraz współpracy w zespole. Pracuje też  w zespole projektowym odpowiedzialnym za wprowadzenie nowego testu Belbina GetSet, który dedykowany jest młodzieży od 14 roku życia.

Autorka książek: „Najważniejsza decyzja” oraz „Kobieta w wewnętrznej podróży”.

 

Rozpoznawanie potrzeb komunikacyjnych na podstawie testu temperamentów „Cztery Soczewki” prof. G.Nelsona / Michał Przybyłowicz

Warsztaty zorientowane będą na rozpoznawanie różnych typów osobowości, patrzeniem z empatią i zrozumieniem na drugą osobę. Poziom szczęścia czy sukcesu jaki osiągamy w naszym życiu, zależy w dużej mierze od umiejętności dobrego kontaktu z innymi ludźmi. W rzeczywistości, prawie wszystko, czego pragniemy i otrzymujemy w życiu, musi przejść przez czyjeś ręce. Nasi rodzice, nauczyciele, członkowie rodziny, sąsiedzi, klienci, współpracownicy i inni są połączeni w ten zdumiewający sposób. Dlatego im więcej będziemy wiedzieć o sobie samych i innych, tym łatwiej będzie nam osiągać to, co w życiu najważniejsze.  

Prowadzący: Michał Przybyłowicz 

Pedagog, terapeuta, trener oświaty, specjalista terapii rodziny, wykładowca przedmiotów pedagogicznych oraz języka migowego, konsultant i doradca metodyczny w zakresie pedagogiki szkolnej, w szczególności indywidualizacji procesów nauczania i wychowania oraz komunikacji interpersonalnej. Przeprowadził ponad 8000 godzin szkoleń, głównie dla Biura Edukacji w Warszawie, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa, w tym wykłady na ogólnopolskich konferencjach. Dyrektor d/s merytorycznych Centrum Pedagogiki Praktycznej i Licencjonowany instruktor Zumba fitness (licencja B1 i B2), Zumba Kids&Junior, Zumba Gold oraz Zumba Toning.

 

Praca z ludźmi czy dla ludzi – jak uniknąć wypalenia zawodowego / Dobrosława Choryńska-Chudy

Wypalenie zawodowe dotyka najczęściej pracowników, którzy na co dzień pracują z ludźmi i dla ludzi. Codzienny kontakt z klientami różnego typu i odmiennych grup docelowych od dzieci, młodzieży do dorosłych pod presją czasu oraz wysokiego standardu obsługi może prowadzić do pojawienia się oznak zmęczenia i zniechęcenia w pracy. Szkolenie może być dla Ciebie pomocne, jeżeli czujesz, między innymi że: praca przestała być dla Ciebie motywującym wyzwaniem, odczuwasz niechęć wobec dotychczasowych obowiązków, z trudnością podejmujesz nowe aktywności zawodowe, nie odczuwasz satysfakcji w kontakcie z klientami, myślisz o nich stereotypami bądź obojętnie, a w pracy wyczekujesz końca dnia, odczuwasz niewspółmierne zmęczenie obowiązkami, dodatkowo poza pracą masz trudności w zregenerowaniem się przed kolejnym dniem.

Prowadząca: Dobrosława Choryńska-Chudy 

Pracuje z ludźmi i dla ludzi jako trener, coach, broker edukacyjny i doradca zawodowy. Wierzy, że każdy może odkryć satysfakcjonującą ścieżkę zawodową, niezależnie od wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. 

Od 10 lat współpracuje jako trener rynku pracy oraz doradca zawodowy z organizacjami komercyjnymi, szkoleniowymi oraz pozarządowymi. Planowanie drugiej ścieżki kariery dla osób z doświadczeniem stało się jej pasją od czasu pracy jako broker edukacyjny dla osób dorosłych. Doradza im przy planowaniu i budowaniu ścieżek zawodowych. Ma ponad 15-letnie doświadczenie doradcy w HR w zakresie m.in. rekrutacji i rozwoju oraz jako assessor w procesach AC/DC.

 

Organizatorem BiblioLABów 2021 jest stowarzyszenie LABiB. Współorganizatorem  mazowieckiego BiblioLABu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie. 

 

Mazowiecki BiblioLAB jest częścią projektu “BiblioLABy 2021 – równowaga w rzeczywistości hybrydowej”, który potrwa od 11 do 15 października 2021. Oprócz warsztatów stacjonarnych realizowanych w siedmiu województwach, odbędą się dwa wspólne wydarzenia online, nie wymagające wcześniejszej rejestracji:

  • 11 października – wykład otwierający projekt “Biblioteka w rzeczywistości VUCA”, który poprowadzi Bartosz Sobotka
  • 15 października – debata podsumowująca projekt z udziałem pracowników bibliotek z Wielkiej Brytanii i Kanady.

 

Dofinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Szczegóły: https://labib.team/2021/09/19/bibliolaby-2021-rownowaga-w-rzeczywistosci-hybrydowej/ 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.