ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Media o dostępności biblioteki

Data publikacji: 21/12/2022

W Kurierze Mazowieckim TVP3 z dnia 10 grudnia 2022 r. pojawił się reportaż na temat dostępności w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Opowiadamy tam o znaczniku ToTuPoint, który został zainstalowany w Bibliotece Głównej oraz o planach na przyszłość związanych z dofinansowaniem jakie otrzymała nasza instytucja na rozwój dostępności. Projekt zostanie zrealizowany w 2023 roku, a kwota dofinansowania to 197 600 zł.

Materiał telewizyjny można obejrzeć tu: Kurier Mazowiecki TVP3. O dostępności w Bibliotece Publicznej w Piasecznie jest mowa od 3 minuty programu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl