ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Między światem a zaświatem: spotkanie z autorką i ilustratorką książki

Data publikacji: 14/10/2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką i ilustratorką książki „Między światem a zaświatem” – Katarzyną Jackowską-Enemuo oraz Niką Jaworowską-Duchlińską.

Spotkaniu będą towarzyszyły opowieści oraz muzyka. Po spotkaniu ilustratorka przeprowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci.

Chęć udziału w spotkaniu i warsztatach należy zgłosić w Oddziale dla Dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej osobiście lub telefonicznie pod numerem (22) 484 21 47. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

Spotkanie oraz warsztaty są organizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.