ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Międzypokoleniowy regionalny piknik literacki “Wehikuł czasu”

Data publikacji: 12/09/2022

Dnia 9 września 2022 r. na dworze Książąt Mazowieckich w Czersku odbył się międzypokoleniowy piknik literacki “Wehikuł czasu”. W pikniku wzięło udział blisko 100 osób, a byli wśród nich uczniowie piątej i szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie wraz z opiekunami, seniorzy z Klubu Seniora Gołków i Klubu Seniora w Runowie oraz czytelnicy. Pierwsza część pikniku miała charakter warsztatów. Odbyliśmy spotkanie z legendami Ziemi Czerskiej i Mazowsza. Na podstawie literatury poznaliśmy historię królowej Bony i legendę jej skarbu. Usłyszeliśmy opowieść o tym, jak dawniej wyglądało życie, kuchnia, moda i obyczajowość w Księstwie Mazowieckim. Mieliśmy okazję przymierzyć elementy zbroi z XV wieku i wziąć udział w  turnieju rycerskim na miecze otulinowe.

Głównym punktem programu była wyjątkowa, międzypokoleniowa gra terenowa „Perły Królowej Bony”, w trakcie której podsumowaliśmy zdobytą wiedzę. Grupy, składające się z seniorów i młodzieży, wyposażeni zostali w mapy. Musieli oni odnaleźć osiem wskazówek, które doprowadzą ich do ukrytego przed wiekami skarbu Królowej Bony. Żeby do niego dotrzeć, trzeba było stawić czoła niejednemu wyzwaniu!

Na zakończenie na uczestników czekało ognisko z kiełbaskami oraz przyśpiewki i tańce przy harmonijce.

Piknik został zorganizowany dzięki inicjatywie oddolnej zgłoszonej w konkursie “Zgłoś swój projekt” realizowanym w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl