ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Miejsce na czasie

Data publikacji: 14/05/2024

Podczas Tygodnia Bibliotek w filii Piaseczno przy Szkolnej 18 można było zagrać w liczbowo-literowy zawrót głowy. Zabawa polegała na odpowiedzeniu na pytania i policzeniu różnych rzeczy w bibliotece. Uczestnicy musieli się trochę nachodzić i policzyć takie rzeczy jak krzesła, czerwone regały, półki w danych dziale, kwiaty czy mebelki na wystawie. Gdy udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania, uczestnicy dostawali kartę z alfabetem i dopasowywali liczbę do danej litery. W ten sposób powstało hasło. Wszystkim uczestnikom udało się rozwiązać zadanie, a w nagrodę mogli wybrać notes lub torbę.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl