ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Mini wystawa Muzeum Kaset

Data publikacji: 29/08/2022

W naszej filii przy ul. Kościuszki 49 pojawił się tajemniczy kontenerek. Jest on wyposażony w kasety z muzyką polską, zagraniczną oraz klasyczną. W  zestawie jest również walkman, którego można skorzystać na miejscu. Z kaset oraz sprzętu mogą bez ograniczeń  korzystać odwiedzający nas czytelnicy 🙂  Mamy w bibliotece wygodne fotele dla czytelników, więc zapraszamy na chwilkę relaksu z muzyką z dawnych lat. Dziękujemy Muzeum Kaset za udostępnienie mini wystawy.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.