ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Mini wystawy Muzeum Kaset

Data publikacji: 27/10/2022

Od teraz w każdej z naszych filii wraz Punktem Bibliotecznym w Piasecznie-Kamionce znajdziecie mini-kontener, będący stałą ekspozycją Muzeum Kaset w naszych bibliotekach. Jest on wyposażony w kasety z muzyką polską, zagraniczną oraz klasyczną. W zestawie jest również walkman, z którego można skorzystać na miejscu. Z kaset oraz sprzętu mogą bez ograniczeń korzystać odwiedzający nas czytelnicy. W bibliotekach są dla nich dostępne wygodne fotele, dzięki którym można pozwolić sobie na chwilkę relaksu z muzyką z dawnych lat.

Dziękujemy Muzeum Kaset za udostępnienie mini wystaw.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.