ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019 – wyróżnienie w konkursie

Data publikacji: 16/07/2020

Mistrz Promocji Czytelnictwa to ogólnopolski konkurs, w którym nagradzane są biblioteki za działania wspierające rozwój czytelnictwa. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp.

Nasza biblioteka otrzymała wyróżnienie MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA 2019:

“Na najwyższe uznanie zasługuje zaangażowanie biblioteki w upowszechnianie kultury czytania wśród mieszkańców, oferowanie wszystkim grupom społecznym oryginalnych, atrakcyjnych usług bibliotecznych oraz imprez kulturalno-edukacyjnych”

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl