ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Mistrz w Piasecznie – wystawa o Józefie Wilkoniu

Data publikacji: 15/09/2021

Zapraszamy do filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 49 na wystawę poświęconą artyście – Józefowi Wilkoniowi, wybitnemu ilustratorowi, malarzowi, rzeźbiarzowi, autorowi scenografii. Wystawie towarzyszą książki tworzone lub współtworzone przez artystę, które można wypożyczyć z biblioteki. Mamy również w zbiorach najnowszą książkę “Sztukmistrzowie”-  będącą zbiorem rozmów z wybitnymi polskimi artystami (m.in. Józefem Wilkoniem).

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.