ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

ModnaGra

Data publikacji: 23/05/2024

Z okazji Tygodnia Bibliotek w Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej w Piasecznie odbyły się warsztaty ModnaGra. W poniedziałkowe popołudnie spotkałyśmy się aby porozmawiać o modzie, ekologii i naszej odpowiedzialności za innych ludzi w przyjaznej formie gry Memory i warsztatów DIY. Zajęcia przeprowadzone na podstawie gry Game Of Clothes przybliżyły nam problem nadmiernego konsumpcjonizmu. Uczestniczki poznały takie zagadnienia jak transparentność i cyrkularność.  Rozmawiałyśmy o tym, czym różnią się ubrania rzemieślnicze od produkowanych masowo, czy warto czytać metki na ubraniach i jakich informacji na nich szukać. Warsztaty zakończyłyśmy przerabiając koszulki na modne torby i dodatki, jak np. sznurówki czy opaski.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl