ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Moja pierwsza wizyta w bibliotece

Data publikacji: 31/01/2023

W czwartkowe przedpołudnie gościliśmy przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Piasecznie.

Tematem przewodnim lekcji bibliotecznej była książka i biblioteka. Dzieci poznały najważniejsze zasady korzystania z biblioteki i dowiedziały się jak zostać czytelnikiem. Dowiedziały się również jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią oraz między wypożyczaniem a zakupem książek.

Wysłuchały również opowiadania “Biblioteka” stanowiącej jedną z serii książeczek “Przygody Fenka”.

Na zakończenie spotkania dzieci miały okazję obejrzeć książki rozkładane, ruchome oraz pop-upowe i zapachowe.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl