ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Motyle sprzed stu lat

Data publikacji: 18/11/2022

Wprowadzamy trochę lata do biblioteki! Zapraszamy do filii w Zalesiu Górnym, gdzie możecie obejrzeć plansze z wizerunkami motyli. Ilustracje pochodzą z atlasu z 1906 roku. Udostępnione zostały w bibliotece cyfrowej Polona. Wystawa ozdabia regały obok lady, zachęcamy do podziwiania plansz podczas poszukiwania książek.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl