ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Narysuj swoją mamę

Data publikacji: 13/05/2022

Z okazji Dnia Matki Filia Józefosław zaprasza dzieci do zabawy plastycznej „Narysuj swoją mamę”. Portrety mam w rozmiarze A4 można przynosić do biblioteki w dniach 16–26 maja.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w dziale dziecięcym biblioteki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.