ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Nasze artykuły znalazły się w miesięczniku „Biblioteka Publiczna”

Data publikacji: 01/09/2021

W dwóch ostatnich numerach czasopisma „Biblioteka Publiczna” ukazały się artykuły napisane przez Sylwię Chojnacką-Tuzimek – zastępczynię dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie, kierowniczkę Działu Promocji i Animacji, Urszulę Bąkowską – specjalistkę ds. promocji oraz Agnieszkę Deję – bibliotekarkę pracującą na co dzień w filii w Zalesiu Górnym.

Artykuł Sylwii Chojnackiej-Tuzimek opowiada o współpracy w bibliotece jako: „czymś naturalnym, wzmacniającym nasz potencjał i umożliwiającym ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników bibliotek i mieszkańców miast”. Autorka w „Razem możemy więcej! Przepis na współpracę w bibliotece” podaje „recepturę” współdziałania biblioteki z samorządami takimi jak: gmina, powiat czy lokalne stowarzyszenia.

W publikacji Urszuli Bąkowskiej przeczytamy o projekcie „Biblioteka w pandemii w obiektywie”. Autorka opowiada w nim o stworzeniu wystawy fotograficznej, która ukazała działanie placówki podczas pandemii.

W artykule Agnieszki Dei poznajemy tajniki „korzystania z pomocy blogerów podczas promocji literatury”. Autorka przedstawia zalety internetowych twórców.

Wszystkie artykuły są dostępne w naszej czytelni. Tekst Sylwii Chojnackiej-Tuzimek – „Razem możemy więcej! Przepis na współpracę w bibliotece” znajdziesz w numerze 06/2021 miesięcznika „Biblioteka Publiczna”. Natomiast publikacje Urszuli Bąkowskiej – „Biblioteka w pandemii w obiektywie” oraz Agnieszki Dei – „Bloger w bibliotece” są dostępne w numerze 7-8/2021. Zachęcamy do czytania.

„Biblioteka Publiczna” to miesięcznik wydawany od kwietnia 2017 roku przez wydawnictwo Sukurs. W każdym numerze publikowane są: scenariusze, porady czy inspiracje dotyczące bibliotek. Teksty do czasopisma tworzą: dyrektorzy bibliotek, bibliotekarze i specjaliści z różnych dziedzin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.