ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Newsletter biblioteki!

Data publikacji: 25/05/2021

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy,

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do bibliotecznego newslettera. Dzięki niemu otrzymacie najświeższe i najciekawsze informacje dotyczące Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Dowiecie się jakie wydarzenia planujemy oraz jakie nowości książkowe znajdziecie w bibliotece. Dostaniecie także informacje o konkursach i akcjach. Nie zabraknie poleceń książkowych! Znajdą się tam także informacje o działaniu biblioteki w czasie pandemii. 

Nie czekajcie, zapiszcie się już dziś!

 

Nasze filie mają swoje newslettery!

Jeśli jesteście zainteresowani wydarzeniami z naszych filii, warto zapisać się dodatkowo na biuletyn informacyjny wybranej placówki.

Wybierz jeden z dwóch sposobów zapisu:

 • Przyjdź do biblioteki i wypełnij formularz (dostępny na miejscu w filiach Piaseczno Kościuszki 49, Piaseczno-Centrum, Piaseczno-Zalesie Dolne, Głosków, Józefosław, Zalesie Górne)
 • Napisz do swojej ulubionej filii e-mail o treści: Proszę o zapisanie mnie do newslettera Biblioteki Publicznej w Piasecznie

Placówki, które prowadzą newsletter:

 • Filia Piaseczno przy Kościuszki 49 – wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl
 • Filia Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9 – osiedle@biblioteka-piaseczno.pl
 • Filia Piaseczno – Zalesie Dolne – zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl
 • Filia w Głoskowie – gloskow@biblioteka-piaseczno.pl
 • Filia w Józefosławiu – jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl
 • Filia w Zalesiu Górnym – zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl

Możesz zapisać się do kilku newsletterów lub wybrać interesującą cię filię.

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w PiasecznieJana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
 • realizacja usługi newsletter Biblioteki Publicznej w Piasecznie
 • przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 3. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
 7. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl