ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Niesegregowane, czyli ekopoemat tragikomiczny

Data publikacji: 05/10/2021

We wtorkowe przedpołudnie 28 września klasa druga z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie spotkała się z Panią Karoliną Lijklema. W czasie spotkania uczniowie rozmawiali z autorką o segregacji śmieci i dbaniu o środowisko. Pisarka przeczytała fragment swojej książki, a następnie pokazywała ilustracje własnego autorstwa. Dzieci z zainteresowaniem słuchały. Na zakończenie spotkania, każdy uczestnik otrzymał książkę z autografem.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.