ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Niespodzianka z Instytutu Goethego

Data publikacji: 04/03/2021

W ramach projektu “Para-buch! Książka w ruch!”, dzięki wsparciu Goethe Institut w Warszawie, nasza biblioteka biorąca udział w projekcie otrzymała niespodziankę. Otrzymaliśmy “Para-pudełko”, w którym znajduje się kilka drobnych  przedmiotów, które będziemy mogli wykorzystać na zajęciach dla dzieci popularyzujących naukę, spotkaniach wokół książek popularnonaukowych, a także udostępnimy dzieciom w bibliotece do zabawy i odkrywania.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.