ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Noc Bibliotek 2022 – escape room

Data publikacji: 28/09/2022

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem, wolne miejsca rozeszły się błyskawicznie.

Zapraszamy do śledzenia na naszej stronie następnych wydarzeń.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.