ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Noc Bibliotek tuż tuż

Data publikacji: 06/10/2020

Filia Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 49 zaprasza dzieci na świętowanie Nocy Bibliotek 9 października o godz. 18.00. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy

Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w filii przy ul. Kościuszki 49 lub jej skan wysłać na adres: dzieci@biblioteka-piaseczno.pl. Zgłoszenie się do udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu warsztatów  i zapoznaniem się z Obowiązkiem Informacyjnym.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl