ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Nowe granty dla biblioteki

Data publikacji: 09/12/2022

Miło nam poinformować, iż Biblioteka Publiczna w Piasecznie pozyskała nowe środki finansowe dla swoich projektów. “Razem dla lepszej przyszłości” i “Biblioteka dla wszystkich” to dwa programy, dzięki którym będziemy mogli wspomóc lokalną społeczność naszymi działaniami.

„Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Edycja pilotażowa projektu trwa od czerwca 2022 roku. Nasza biblioteka również wzięła w niej udział i obecnie są prowadzone w Bibliotece Głównej przez nauczyciela ukraińskojęzycznego działania, m.in. wspomagające dzieci pochodzące z Ukrainy w uzupełnieniu ukraińskiej podstawy programowej i integracji z rówieśnikami z Polski. Projekt z obecnej, drugiej edycji programu będzie prowadzony przez Filię przy Kościuszki 49 w Piasecznie. Jak zaznaczyła organizacja FRSI “zakwalifikowane biblioteki wyróżniają się wysokim poziomem przygotowania wniosków, znakomitą znajomością potrzeb w swoim otoczeniu, a także są zlokalizowane w miejscach, w których działania na rzecz uchodźców są najbardziej potrzebne”. Koordynatorką projektu jest Joanna Miter.

“Razem dla lepszej przyszłości” to nowy projekt prowadzony przez Centrum Nauki Kopernik. Celem działań ma być integracja ukraińskich dzieci z polskimi rówieśnikami, a zarazem zwiększenie ich szans edukacyjnych, kompetencji i poczucia sprawczości w nowej rzeczywistości. Projekt jaki będzie realizowała Biblioteka Publiczna w Piasecznie prowadzony będzie w Multicentrum mieszczącym się przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Działania obejmą Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Koordynatorką projektu jest Katarzyna Golik.

Informacje na temat działań, jakie podejmiemy w najbliższym czasie, będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej biblioteki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl