ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Nowe technologie – skróty klawiszowe

Data publikacji: 12/05/2020

Skróty klawiszowe – część I

Skróty klawiszowe. Większość z nas nie wyobraża sobie dzisiaj bez nich pracy na komputerze. Jedni wykorzystują je, aby zaoszczędzić sobie czas inni z powodu, że nie chce im się szukać danej rzeczy w ustawieniach. Jednak jedno jest pewne. Skróty weszły nam “w krew” i bez nich byłoby ciężko. Spotkałem się już ze stwierdzeniem, że jeśli trzeba by, wybierać między działającą klawiaturą a myszką to zdecydowana większość osób wybierze pierwszą opcję. No dobrze, ale są różne skróty w zależności co nam potrzebna. No i oczywiście jest ich cała masa. W tym krótkim materiale nie nastawiamy się na pokazywanie ich wszystkich, gdyż nie ma takiej potrzeby. Chciałbym wam pokazać te najbardziej popularne, które możecie najczęściej wykorzystywać, a nie “od święta”.

 

Skróty przydatne m.in. w arkuszach kalkulacyjnych czy dokumentach tekstowych (choć nie tylko).

Ctrl+A – zaznacza wszystkie elementy / tekst.

Ctrl+B – umożliwia pisanie pogrubionego tekstu / pogrubia zaznaczony tekst.

Ctrl+I – umożliwia pisanie tekstu kursywą / pochyla zaznaczony tekst.

Ctrl+U – umożliwia pisanie tekstu podkreślonego / podkreśla zaznaczony tekst.

Ctrl+C – kopiuje zaznaczone elementy / tekst.

Ctrl+X – wycina zaznaczone elementy / tekst.

Ctrl+V – wkleja wcześniej skopiowane / wycięte elementy.

Ctrl+N – otwiera nową czystą kartę.

Ctrl+O – wywołuje okno, w którym możemy otworzyć dany plik np. tekstowy.

Ctrl+P – wywołuje okno drukowania.

Ctrl+Z – cofa ostatnio wykonaną akcję.

Ctrl+Y – działa tylko po wcześniejszym wykorzystaniu działania Ctrl+Z. Cofa ostatnie cofnięcie.

Ctrl+S – zapisuje dokument.

Ctrl+F – otwiera okno wyszukiwania. Przydatne, gdy szukamy konkretnego słowa w dużym dokumencie.

Ctrl+L – wyrównanie tekstu do lewej strony.

Ctrl+E – wyśrodkowanie tekstu.

Ctrl+R – wyrównanie tekstu do prawej strony.

Ctrl+J – wyjustowanie tekstu.

Shift+Home – zaznacza tekst od miejsca w którym stoi kursor do początku linii, w której się znajduje.

Shift+End – zaznacza tekst od miejsca w którym stoi kursor do końca linii, w której się znajduje.

Ctrl+Shift+Home – zaznacza tekst od miejsca w którym stoi kursor do początku dokumentu.

Ctrl+Shift+End – zaznacza tekst od miejsca w którym stoi kursor do końca dokumentu.

 

Inne ciekawe i przydatne skróty.

Alt+F4 – zamyka aktualne otwarte okno. W przypadku, gdy nie ma żadnego aktywnego okna, zamyka system.

Ctrl+W – zamyka aktywną kartę w przeglądarce internetowej.

Ctrl+T – tworzy nową, pustą kartę w przeglądarce internetowej.

Ctrl+Shift+T – otwiera ostatnio zamkniętą kartę w przeglądarce internetowej.

Alt+D – automatycznie umieszcza kursor i zaznacza tekst w pasku adresu przeglądarki internetowej.

Windows++ – Otwiera lupę. Każde kolejne naciśnięcie znaku + w tej kombinacji powoduje powiększenie.

Windows+- Po wywołaniu lupy i powiększeniu każde kolejne naciśnięcie znaku – w tej kombinacji powoduje zmniejszenie.

Windows+Esc – automatycznie przywraca wartość powiększenia na 100 %.

Ctrl+Esc – Otwiera menu start, gdy nie możemy skorzystać z myszki lub przycisku Windows.

F5 – odświeża stronę.

Ctrl+R – Odświeża stronę (działa jak klawisz F5).

Ctrl+Shift – w niektórych systemach kombinacja zmienia ustawienia klawiatury z polskiej na angielską. Dlatego też czasami zamiast “y” wskakuje nam “z” i odwrotnie.

Ctrl+Rolka myszki – przybliża i oddala (lupa).

Windows+E – otwiera eksplorator plików.

Windows+I – uruchamia konsolę z ustawieniami.

Windows+P – zmienia ekran (przydatne przy podłączaniu rzutnika).

Windows+L – wylogowuje nas i przechodzi do ekranu logowania.

Windows+ Alt+D – wyświetla zegar i kalendarz.

Windows+V – otwiera schowek.

Windows+. – otwiera konsolę z ikonami emoij.

Windows+Spacja – zmienia język oraz układ klawiatury.

Przemek Kowalski

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl