ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Nowe zasady odbierania kodów Legimi i Empik Go

Data publikacji: 19/08/2021

Od 1 września 2021 zmieniają się zasady odbierania kodów do aplikacji Legimi i Empik Go.

  • E-mail z prośbą o kod i numerem karty bibliotecznej należy wysłać na adres ebooki@biblioteka-piaseczno.pl. Na wiadomości przesłane na inne adresy mailowe Biblioteka będzie odpowiadać dopiero w drugiej kolejności.
  • W wiadomości trzeba określić, czy chce się odebrać kod do Legimi, czy Empik Go. W przypadku braku informacji prośba zostanie odrzucona.
  • Prośby o kod przyjmowane są wyłącznie od pierwszego dnia każdego miesiąca. Biblioteka nie prowadzi systemu kolejkowego, a wszystkie prośby wysłane przed 1 dniem danego miesiąca zostaną odrzucone.
  • Kody są wydawane od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.
  • W każdym miesiącu Czytelnik może odebrać tylko jeden kod, Legimi albo Empik.
  • Liczba kodów jest ograniczona.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.