ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Data publikacji: 19/08/2021

Zobacz jakie działania realizujemy w ramach projektu (kliknij tutaj).

Z wielką radością informujemy, że nasza Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, a w szczególności:

  • rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Stoimy przed dużym wyzwaniem, a jednocześnie jesteśmy dumni, że możemy podejmować kolejne działania, aby być bliżej Was. Nasze zadanie będziemy realizować pod hasłem

Łączy nas biblioteka – integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu.

Będziemy na bieżąco informować o działaniach realizowanych w ramach projektu BLISKO. Zapraszamy do śledzenia ich na naszej stronie

Kierunek BLISKO jest częścią obszaru dotacyjnego wchodzącego w skład Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) – wieloletniego  programu rządowego na lata 2021–2025, w ramach którego ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.