ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

O Koperniku i planetach

Data publikacji: 07/03/2023

We wtorek 7 marca w bibliotece w Zalesiu Górnym pojawiła się grupa zaprzyjaźnionych przedszkolaków ze Słonecznego Zegara. Przypomnieliśmy sobie zasady wypożyczania książek i omówiliśmy zmiany, jakie zaszły od ostatniej wizyty. Potem obejrzeliśmy film o życiu Mikołaja Kopernika i rozmawialiśmy o planetach. W zapamiętaniu ich nazw pomogła piosenka, którą wspólnie zaśpiewaliśmy. Dzieci miały też za zadanie poszukać w bibliotece papierowych planet, a później wspólnie wykleiliśmy model układu słonecznego. Na koniec nie zabrakło obowiązkowego oglądania książek oraz wystaw w bibliotece.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl