ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Dotacje i granty

Projekt „Nowe biblioteki piaseczyńskie z bibliotecznym plusem – remont i wyposażenie filii bibliotecznych” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020. Data zakończenia zadania: 30.11.2016r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno otrzymała ze środków Biblioteki Narodowej w ramach „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”:

  • w 2011 r. dotację w wysokości 12000,00 – zakupiono 569 wol.
  • w 2012 r. dotację w wysokości 18000,00 – zakupiono 850 wol.
  • w 2013 r. dotację w wysokości 20000,00 – zakupiono 999 wol.
  • w 2014 r. dotację w wysokości 22500,00 – zakupiono 1185 wol.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl