ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

O rybaku i rybce

Data publikacji: 24/11/2021

W poniedziałkowy wieczór w filii Piaseczno-Centrum odbyły się warsztaty literacko-plastyczne inspirowane baśnią rosyjską „O rybaku i rybce”. Pan Kacper na początku zapoznał młodych uczestników z tą znaną historią. Do tego celu użył klasycznego rzutnika do bajek z kliszy, co dla dzieci było „nowością”. Najmłodsi z uwagą słuchali baśni o biednym rybaku, który złowił magiczną rybkę. Ta w zamian za darowanie życia spełniała życzenia swojego wybawcy. Po wysłuchaniu historii do końca, dzieci wykonały pracę plastyczną. Stworzyły swoje własne złote rybki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.