ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

O spektrum autyzmu: lipcowe spotkanie grupy wsparcia

Data publikacji: 07/07/2022
Stowarzyszenie Auxilium, Komitet Rodziców Piaseczno oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci w spektrum autyzmu i innych różnorodności rozwojowych.
 
Najbliższe warsztaty odbędą się w środę 13.07.2022 r. w godzinach 17.30-20.30 w Bibliotece Głównej, ul. Jana Pawła II 55, na I piętrze w sali kinowej.

Plan spotkania:

  • 17.30- 18.00 wprowadzenie i praktykowanie empatycznego kontaktu ze sobą oraz innymi uczestnikami
  • 18.00-19.00 warsztaty: Narzędzia i ćwiczenia służące empatycznej komunikacji
  • 19.15-20.30 czas na omawianie gorących spraw uczestników grupy
Liczba miejsc jest ograniczona. Można przyjść na wszystkie lub wybraną część spotkania. Plan może ulec zmianie w trakcie spotkania.
Następne spotkania odbędą się w dniach:
  • 27.07.2022
  • 10.08.2022
  • 24.08.2022
 
Więcej informacji i zapisy:
e-mail: komitetrodzicowpiaseczno@gmail.com
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.