ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Obcojęzyczne zbiory dla każdego i małego i dużego

Data publikacji: 07/11/2022

Filia przy ul.  Kościuszki 49 wzbogaciła swoją ofertę o zbiory obcojęzyczne w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim.  Oprócz książek dedykowanych dzieciom autorstwa Krystyny Boglar, Juliana Tuwima, Iwony Chmielewskiej znaleźć można klasyków polskich w obocjęzycznych wydaniach. Wsród zakupionych tytułów znalazły się dzieła Zbigniew Herberta (wyd. w wersji francuskiej), Ryszarda Kapuścińskiego (wydanie w wersiji angielskiej), Olgi Tokarczuk, Wisławy Szymborskiej ( wydania w wersji angielskiej) i  innych znakomitych pisarzy polskich. Nie zabrakło również naszej epopei narodowej – “Pana Tadeusza” A. Mickiewicza w różnych wersjach językowych. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.