ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Odrobina historii

Data publikacji: 27/02/2020

We wtorek 25 lutego 2020 roku zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie z Małgorzatą Szturomską, która opowiedziała o historii piaseczyńskich bibliotek. Wspomnienia dotyczyły głównie ludzi, którzy byli z nimi związani. Nie zabrakło też chwili na podzielenie się swoimi przemyśleniami i historiami przez publiczność. Rozmowę wzbogacały wyjątkowe zdjęcia. Kameralna atmosfera pozwoliła na dyskusję i aktywny udział mieszkańców, którzy wyszli ze spotkania bogaci o nowe historie, fakty i ciekawostki. 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl