ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Odszedł Tomasz Dudek…

Data publikacji: 07/12/2020

Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi, Tomka Dudka…

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie.

Tomku, pozostawiłeś po sobie mnóstwo samych wspaniałych wspomnień oraz ogrom pracy i zaangażowania także i w Twoją bibliotekę.

Koleżanki i koledzy z pracy.

 

Odszedł Tomasz Dudek - pracownik biblioteki

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.