ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Odznaka honorowa dla Danuty Wiśniakowskiej

Data publikacji: 26/09/2022

Podczas 7. Festiwalu Pięknej Książki 24 września 2022 roku w Bibliotece Publicznej w Piasecznie odbyło się oficjalne wręczenie odznaki honorowej “Zasłużony dla Kultury Polskiej” Danucie Wiśniakowskiej. Odznakę wręczała radna Renata Mirosław. Odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury — w uznaniu dla dokonań na rzecz promocji kultury.

Uzasadnienie

Pani Danuta Wiśniakowska — wieloletni pracownik Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Od 1994 roku pracowała jako kierownik filii Biblioteki Publicznej w Bogatkach oraz jako instruktor upowszechniania kultury w świetlicy wiejskiej, a od 1999 roku w filii Biblioteki Publicznej w Zalesiu Górnym. Pani Danuta jest osobą komunikatywną, otwartą i lubi pracować z ludźmi. Danuta Wiśniakowska dała się poznać jako pracownik empatyczny i otwarty na współpracowników. Podejmuje inicjatywy i daje innym przestrzeń na realizację własnych pomysłów, wspierając radą i dobrym słowem. Umiejętnie i z wyczuciem wykorzystuje swoje doskonałe umiejętności interpersonalne. Jest lubiana przez zespół współpracowników, uważana jest za pomocną, ciepłą koleżankę. W ocenie pracodawcy jest osobą zaangażowaną, odpowiedzialną oraz godną zaufania. Inicjuje i prowadzi zajęcia dla różnych grup wiekowych – zarówno lekcje biblioteczne i animacje dla dzieci, jak i kursy dla seniorów. W czasie swojej pracy współpracowała z różnymi instytucjami – Klubem Kultury, Klubem Seniora, Radą Sołecką i lokalnymi stowarzyszeniami oraz placówkami oświatowymi, tworząc ciekawe i atrakcyjne zajęcia i spotkania. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca pani Danuty ze Stowarzyszeniem Rodziców TU przy projekcie Historie Odnalezione, który skupia się na poszukiwaniu najstarszych mieszkańców Zalesia Górnego i spisywaniu ich wspomnień na temat miejscowości. Jako współorganizator wydarzenia pani Danuta przygotowuje spotkania, szkolenia i wystawę poprojektową, które przyciągają publiczność zainteresowaną lokalną historią. Na wszystkich odcinkach swojej pracy wykazywała się wybitnymi osiągnięciami w zakresie upowszechniania czytelnictwa i działań na rzecz społeczności lokalnej. Animowała wiele wydarzeń bibliotecznych, w tym spotkania z pisarzami, wystawy, spotkania tematyczne, w tym Klubu Miłośników Filmu i Teatru. Posiada szczególny talent do kontaktów ze środowiskami twórców lokalnych – od 2010 roku tworzy w bibliotece półkę „Ślad” z publikacjami mieszkańców Zalesia Górnego i okolic. Organizowała też spotkania autorskie z lokalnymi pisarzami. Działania związane z promocją czytelnictwa opisuje w lokalnej, sołeckiej gazecie „Przystanek Zalesie”. Dzięki temu działania biblioteki są zauważane przez szersze grono odbiorców, co powoduje pojawianie się nowych użytkowników filii w Zalesiu Górnym. Dba również o to, by stoisko biblioteki pojawiało się na lokalnych piknikach i spotkaniach mieszkańców. Dzięki jej inicjatywie biblioteka wychodzi poza tradycyjne mury i jest otwarta dla szerszego grona odbiorców.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl