ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Ograniczenie w dostępności sal multimedialnych 01.04.2023r

Data publikacji: 29/03/2023

W związku z prowadzeniem Warsztatów Familijnych sale multimedialne w dniu 25.03.2023r będą dostępne w godzinach 9.00-11.00.

Plakat o dostępności sal w Multicentrum

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl