ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

On the farm. We meet farm animals – warsztaty w języku angielskim

Data publikacji: 27/03/2023

Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej CEM zaprasza na warsztaty o zwierzętach gospodarskich w języku angielskim “On the farm. We meet farm animals.”

Na warsztatach poznamy zwierzęta ich wygląd i nazwy. Będziemy ćwiczyć wymowę i słownictwo poprzez zadania, zabawy i piosenki.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia (sobota) o godzinie 11:00.

Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku od 4 do 6 lat. Koszt zajęć: 20 zł. Liczba miejsc jest ograniczona.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl