ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

„Opowiadania (bibliotecznym) słowem pisane” – premiera książki i spotkanie z autorami książki

Data publikacji: 17/09/2021

„Piaseczyńskie wyzwanie na opowiadanie” z biblioteką w tle pod patronatem Starosty Powiatu Piaseczyńskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno polegało na napisaniu dowolnego tematycznie opowiadania z akcją rozgrywającą się w powiecie piaseczyńskim. W tekście należało nawiązać do biblioteki.

Celami konkursu były:

  • Promocja i wsparcie twórczości literackiej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
  • Zachęcenie do pisania oraz propagowanie literatury.
  • Promocja bibliotek i czytelnictwa.

Rozdanie nagród odbyło się w maju. Podczas Festiwalu Pięknej Książki –  18 września o godzinie 16.30 osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie otrzymają książkę ze swoimi opowiadaniami – „Opowiadania (bibliotecznym) słowem pisane” i ilustracjami Niki Jaworowskiej- Duchlińskiej. Publikacja będzie dostępna do nabycia w dniu festiwalu na stoisku Klubu Poszukiwaczy Słowa w cenie 20 złotych. Serdecznie zapraszamy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl