ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Oswoić ADHD

Data publikacji: 06/02/2020

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze współautorką książki „Oswoić ADHD” Beatą Chrzanowską-Pietraszuk, które odbędzie się 6 marca 2020, godz. 18-20.00  w czytelni na II piętrze biblioteki głównej w Piasecznie (CEM, ul. Jana Pawła II 55).

Spotkanie jest skierowane do rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową. Książka jest wydaniem bardzo dobrze przyjętej publikacji o nadpobudliwości psychoruchowej, która uwzględnia polską specyfikę szkoły i przestrzeni rodzinnej. Powstała na podstawie wieloletniego doświadczenia autorki w terapii i pracy z dziećmi z ADHD oraz zawiera, obok teorii, praktyczne wskazówki, jak postępować z dziećmi, które „wiercą się na krześle, ciągle się ruszają, łatwo się rozpraszają”, w sytuacjach życia codziennego – w szkole i w domu, w czasie zabawy i nauki.

Autorka książki jest pedagogiem specjalnym, psychologiem, psychoterapeutą dzieci i rodzin. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla rodziców, psychologów i nauczycieli z zakresu umiejętności wychowawczych. Pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i ukrytymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza z dziećmi nadpobudliwymi, dziećmi z Zespołem Aspergera oraz z ich rodzicami. Prowadzi terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną, jak też psychoterapię dorosłych. Pomaga rodzicom rozumieć swoje dzieci i budować z nimi satysfakcjonujące relacje, w oparciu o szacunek, zrozumienie i sensowne wymagania. Na co dzień Beata Chrzanowska Pietraszuk pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie oraz w Gabinecie Psychologicznym FILTROWA w Warszawie. Uczestniczka wielu konferencji i warsztatów za zakresu ADHD, Zespołu Aspergera. Założycielka internetowej grupy wsparcia „ADHD, Zespół Aspergera, wymagające dzieci, poszukujący rodzice”. Autorka również książek: „Nasz sposób na nieporządki”, „Nie musimy mieć wszystkiego” oraz poradników „Nie chcę, nie mogę, nie będę…”, „Mama i Tata rozmawiają”, oraz „Rozmowy o wychowaniu”. Jak powiada sama o sobie, jest tłumaczem przysięgłym z dziecięcego na dorosły. Towarzyszy rodzicom w opłakiwaniu niemożliwego i powolnym budowaniu tego co realne. Jest przekonana, że rodzicielska miłość daje siłę i pozwalają przetrwać nawet najtrudniejsze momenty w życiu rodzica i dziecka.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl