ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Owady w obiektywie

Data publikacji: 04/08/2023

Zapraszamy do filii Zalesie Dolne gdzie można obejrzeć wystawę fotograficzną Aleksandry Kozak “Świat mikro w skali makro” poświęconą życiu owadów.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia 2023r.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl