ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Pani Bogusia: Te ulice w ogóle się nie zmieniły od 200 lat

Data publikacji: 30/04/2021

Szukam wszystkiego o Józefosławiu, ponieważ moja rodzina stąd się wywodzi. Byli pierwszymi kolonistami, którzy zakładali wieś. Chodzi o to, że układ tych dróg wyznaczonych w 1801 jest taki, jak dziś. Czyli te ulice w ogóle się nie zmieniły od 200 lat…

To miasteczko najpierw nazywało się Ludwigrod (Ludwigsburg), dlatego że ludzie przybywali tutaj całymi wioskami, nazywając to miejsce tak, jak to, z którego przybywali. Moi przodkowie akurat przybyli z Wittenbergi i udało mi się zdobyć z archiwum dokumenty, z aktem nadania z roku 1801 działki w Józefosławiu. To jest napisane po niemiecku, z tym że to jest inny niemiecki niż dzisiaj znamy, ciężki do odczytania.

To były tak naprawdę umowy spisywane z każdym z osobna. Poszczególne paragrafy informowały o tym, że na kilka lat koloniści zwolnieni byli z podatków, część płacili później i mieli czas na zorganizowanie swojego gospodarstwa. Musieli wykarczować jakiś las, część osuszyć, bo teren był w wielu miejscach bagnisty. Moi dziadkowie dostali działkę nr 10 o powierzchni mierzonej według miar magdeburskich – 40 morgów i 26 prętów, czyli ok. 11 ha.

Na tych terenach byli do 1942 roku, potem moja rodzina sprzedała gospodarstwo i przeniosła się do Warszawy. Mam nawet zapis hipoteczny i wiem dzięki temu, że sprzedali majątek panu Warzyńskiemu, który był w Józefosławiu karczmarzem.

Tutaj też można znaleźć informację o tym kiedy nazwa miejscowości zmienia się na Józefosław. To chyba był rok 1820. Czytałam gdzieś w Internecie, nieprawdziwe wytłumaczenie nazwy. Autor twierdził, że mieszkał tutaj ktoś, kto miał dwóch synów Józefa i Juliana, między których podzielił gospodarstwo. A to jest oczywiście nieprawda, bo nazwa Józefosław pochodzi od imienia księcia Józefa Poniatowskiego, który akurat w tym roku, w którym oni zmieniają nazwę, zginął, utopił się w Elsterze i na jego cześć nadano taką nazwę. Chodziło o to, że Prusy tu przecież były krótko, przyszedł Napoleon i zaczęto z powrotem nadawać nazwy polskie, stąd ten Ludwigrod (Ludwigsburg) zamieniono i tak już zostało, choć przez pewien czas obydwie nazwy stosowane były wymiennie.

Pani Bogusia

 

 

Tekst Pani Bogusi przekazany do archiwum Józefosławia i Julianowa (mieszkanka prosiła o publikację bez nazwiska)

Zdjęcia Renaty Maczubskiej przekazane do archiwum Józefosławia i Julianowa

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.