ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Papier czerpany – warsztaty dla dzieci

Data publikacji: 25/04/2022

Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej CEM zaprasza na ekologiczne warsztaty tworzenia papieru czerpanego. Dajmy zużytym kartkom drugie życie. Warsztaty dla dzieci w wieku 7-9 lat. 14 maja (sobota), o godzinie 10:00. Koszt zajęć 5 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

Papier Czerpany - plakat

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl