ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Papier czerpany – warsztaty dla dzieci

Data publikacji: 25/04/2023

Filia w Zalesiu Dolnym zaprasza na ekologiczne warsztaty tworzenia papieru czerpanego. Zajęcia dedykowane dla dzieci od 7 lat. Zajęcia odbędą się 10 maja 2023 r. (środa) o godz. 16.00. Czas trwania warsztatów ok. 2 godz.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 5 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 378 44 95 i mailowo: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno – Zalesie Dolne, al. Kasztanów 12 (budynek szkoły) najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

 

Plakat promujący warsztaty tworzenia papieru czerpanego

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl