ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Parapetówka 2.0 – 15-lecie Klubu Poszukiwaczy Słowa [ODWOŁANE]

Data publikacji: 12/10/2020

Działający przy Bibliotece Publicznej w Piasecznie literacki Klub Poszukiwaczy Słowa, w tym roku obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji została wydana już piąta antologia zawierająca utwory poetyckie i prozatorskie dziewiętnastu autorów. Wśród nich są literaci z bardzo dużym dorobkiem twórczym, jaki i amatorzy piszący sercem. Utwory zawarte w antologii są efektem comiesięcznych spotkań w Filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 49. Wieczór promujący antologię będzie okazją do bliższego poznania literatów oraz posłuchania krótkich fragmentów ich twórczości.

Serdecznie zapraszamy w środę 21 października 2020 roku na uroczyste spotkanie z autorami w Bibliotece Głównej, ul. Jana Pawła II 55.
Spotkanie jest otwarte dla czytelników, obowiązuje jednak limit miejsc.

Spotkanie odbywać się będzie w rygorze sanitarnym, z zachowaniem odstępów miejsc, a uczestników prosimy o zakładanie maseczek.

Klub Poszukiwaczy Słowa

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl