ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pętle indukcyjne oraz tłumacz PJM online w bibliotece

Data publikacji: 20/02/2023

“Biblioteka Dostępna w Piasecznie” to tytuł projektu realizowanego w piaseczyńskiej bibliotece. Dzięki pozyskanym środkom Biblioteka Publiczna w Piasecznie staje się bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników. Poniżej przedstawiamy rozwiązania dla osób słabosłyszących i niesłyszących ułatwiające korzystanie z zasobów biblioteki.

Pętle indukcyjne

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć jest zakup pętli indukcyjnej mobilnej do obsługi wydarzeń organizowanych w sali widowiskowej w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 oraz zakup pętli stanowiskowych, tak pomocnych przy obsłudze czytelników słabosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych. Pętle stanowiskowe zostały zamontowane w punkcie obsługi w sekretariacie, w Oddziale dla dzieci i młodzieży oraz w Oddziale dla dorosłych.

W czwartek 26.01.2023 odbyło się szkolenie dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu oraz urządzeń dedykowanych tej grupie. Szkolenie przeprowadził prezes Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących Grzegorz Kozłowski.

Tłumacz PJM online w bibliotekach

W ramach projektu zakupiliśmy także dostęp do tłumacz Polskiego Języka Migowego online. We wszystkich bibliotekach będzie możliwość połączenia się z tłumaczem online w bibliotece. Na stronie dostawcy usługi zalogowani są profesjonalni tłumacze, którzy pomogą osobom głuchym w kontakcie z bibliotekarzem. Głusi mogą także zadzwonić za pośrednictwem usługi, tym samym tłumacza PJM online, do biblioteki, aby zadać pytanie czy załatwić jakąś sprawę. Usługa została wdrożona w połowie stycznia 2023 roku. Pracownicy bibioteki zostali przeszkoleni z obsługi tłumacza.

 

Zakup pętli indukcyjnych oraz usługi tłumacza PJM online w ramach projektu “Kultura bez barier”. Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl