ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piaseczno 2023 w obiektywie – Zdjęcie Miesiąca Kwiecień

Data publikacji: 28/04/2023

W dniu 28.04.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Kwiecień 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Kwietniowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór do konkursu na Zdjęcie Miesiąca: Maj 2023. Zapraszając Państwa do następnej, kwietniowej rundy prosimy jednocześnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. przesyłane zdjęcia nie powinny być otagowane sygnaturą wskazującą na autora
 2. ze względu na planowane na zakończenie roku wydanie kalendarza zawierającego zwycięskie zdjęcia z kolejnych miesięcy, przesłane fotografie powinny kojarzyć się z daną porą roku lub charakterystycznym zjawiskiem czy wydarzeniem jakie miało miejsce w Piasecznie czy jego okolicach w danym miesiącu.

Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Kwiecień 2023.

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 28 kwietnia 2023 r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

 1. Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji
 2. Joanna Ferlian – Członek komisji

Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 26

Liczba uczestników konkursu: 10

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Kwiecień 2023:

 1. “Wiosenny Jaz” – autor: Grzegorz Rajchert

Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Poranek na stawach w Żabieńcu” autorstwa Pana Rafała Szarzalskiego

Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego.

Piaseczno 28.04.2023 r.

Zdjęcie Miesiąca Kwiecień 2023:

W dniu 28.04.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Kwiecień 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Kwietniowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród. Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór do konkursu na Zdjęcie Miesiąca: Maj 2023. Zapraszając Państwa do następnej, kwietniowej rundy prosimy jednocześnie zwrócić uwagę na następujące kwestie: przesyłane zdjęcia nie powinny być otagowane sygnaturą wskazującą na autora ze względu na planowane na zakończenie roku wydanie kalendarza zawierającego zwycięskie zdjęcia z kolejnych miesięcy, przesłane fotografie powinny kojarzyć się z daną porą roku lub charakterystycznym zjawiskiem czy wydarzeniem jakie miało miejsce w Piasecznie czy jego okolicach w danym miesiącu. Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Kwiecień 2023. Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 28 kwietnia 2023 r. odbyły się obrady Komisji w składzie: Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji Joanna Ferlian – Członek komisji  Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 26 Liczba uczestników konkursu: 10 Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Kwiecień 2023: “Wiosenny Jaz” – autor: Grzegorz Rajchert Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Poranek na stawach w Żabieńcu” autorstwa Pana Rafała Szarzalskiego Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego. Piaseczno 28.04.2023 r. Zdjęcie Miesiąca Kwiecień 2023 "Wiosenny Jazz" autor: Grzegorz Rajchert"
Zdjęcie Miesiąca Kwiecień 2023: “Wiosenny Jaz” – autor: Grzegorz Rajchert

Wyróżnienie TPP:

Wyróżnienie TPP: "Poranek na stawach w Żabieńcu" autor: Rafał Szarzalski
Wyróżnienie TPP: “Poranek na stawach w Żabieńcu”, autor: Rafał Szarzalski

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl