ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piaseczno 2023 w obiektywie – Zdjęcie Miesiąca Luty

Data publikacji: 01/03/2023

W dniu 28.02.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Luty 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Lutowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór do konkursu na Zdjęcie Miesiąca: Marzec 2023. Zapraszając Państwa do następnej, marcowej rundy prosimy jednocześnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. przesyłane zdjęcia nie powinny być otagowane sygnaturą wskazującą na autora
  2. ze względu na planowane na zakończenie roku wydanie kalendarza zawierającego zwycięskie zdjęcia z kolejnych miesięcy, przesłane fotografie powinny kojarzyć się z daną porą roku lub charakterystycznym zjawiskiem czy wydarzeniem jakie miało miejsce w Piasecznie czy jego okolicach w danym miesiącu.

Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Luty 2023.

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 28 lutego 2023r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

  1. Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji
  2. Joanna Ferlian – Członek komisji
  3. Krzysztof Kasprzycki – Członek komisji

Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 19

Liczba uczestników konkursu: 7

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Luty 2023:

  1. “O czym skrzypi kładka” – autor: Małgorzata Iwanow

Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Ukryte skarby Zalesia Dolnego” autorstwa Pana Artura Ignatowicza.

Wyróżnienie specjalne otrzymało zdjęcie pt. “Pociąg do miłości” autorstwa Pani Małgorzaty Szymańskiej-Siwiec.

Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego.

Piaseczno 01.02.2023 r.

Zdjęcie Miesiąca LUTY 2023:

zdjęcie miesiąca Luty 2023 w konkursie Piaseczno 2023 w obiektywie - lautorką zdjęcia jest Pani Małgorzata Iwanow
“O czym skrzypi kładka” Małgorzata Iwanow

Wyróżnienie TPP:

Wyróżnione zdjęcie w konkursie Piaseczno 2023 w obiektywie "Ukryte skarby Zalesia Dolnego" autor: Artur Ignatowicz
“Ukryte skarby Zalesia Dolnego” Artur Ignatowicz

Specjalne wyróżnienie:

"Pociąg do miłości" autorstwa Magdaleny Szymańskiej-Siwiec to zdjęcie, ktore dostało specjalne wyróżnienie w konkursie na zdjęcie miesiąca Luty 2023
“Pociąg do miłości” Małgorzata Szymańska-Siwiec

W dniu 09.03.2023 w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II 55 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Poniżej przestawiamy mini-relację z wydarzenia. Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratulujemy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl