ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piaseczno 2023 w obiektywie – Zdjęcie Miesiąca Marzec

Data publikacji: 03/04/2023

W dniu 31.03.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Marzec 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Marcowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór do konkursu na Zdjęcie Miesiąca: Kwiecień 2023. Zapraszając Państwa do następnej, kwietniowej rundy prosimy jednocześnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. przesyłane zdjęcia nie powinny być otagowane sygnaturą wskazującą na autora
  2. ze względu na planowane na zakończenie roku wydanie kalendarza zawierającego zwycięskie zdjęcia z kolejnych miesięcy, przesłane fotografie powinny kojarzyć się z daną porą roku lub charakterystycznym zjawiskiem czy wydarzeniem jakie miało miejsce w Piasecznie czy jego okolicach w danym miesiącu.

Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Marzec 2023.

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 31 marca 2023r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

  1. Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji
  2. Joanna Ferlian – Członek komisji
  3. Krzysztof Kasprzycki – Członek komisji

Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 35

Liczba uczestników konkursu: 13

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023:

  1. “Pałac w purpurze” – autor: Mirosław Zduńczyk

Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Świdermajer” autorstwa Pana Huberta Więckowskiego

Wyróżnienie specjalne otrzymało zdjęcie pt. “Jeziorka na pograniczu zimy i wiosny” autorstwa Pana Grzegorza Rajcherta.

Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego.

Piaseczno 31.03.2023 r.

Zdjęcie Miesiąca MARZEC 2023:

Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023 - "Pałac w Purpurze" autor: Mirosław Zduńczyk
Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023 – “Pałac w Purpurze” autor: Mirosław Zduńczyk

Wyróżnienie TPP:

"Świdermajer" autor: Hubert Więckowski. Zdjęcie wyróżnione przez TPP w konkursie na Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023.
“Świdermajer” autor: Hubert Więckowski. Zdjęcie wyróżnione przez TPP w konkursie na Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023.

Specjalne wyróżnienie:

"Jeziorka na pograniczu zimy i wiosny", autor: Grzegorz Rajchert.  Zdjęcie wyróżnione w konkursie n Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023.
“Jeziorka na pograniczu zimy i wiosny”, autor: Grzegorz Rajchert. Zdjęcie wyróżnione w konkursie na Zdjęcie Miesiąca Marzec 2023.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl