ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piaseczyńska Karta Mieszkańca

Data publikacji: 09/06/2021

Pragniemy poinformować naszych czytelników, że osoby posiadające kartę biblioteczną, mogą ją zastąpić Piaseczyńską Kartą Mieszkańca.

Więcej informacji znajdziecie w naszym regulaminie na stronie biblioteki (Rozdział III. Prawo korzystania z biblioteki). 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl