ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

[AKTUALIZACJA] Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy – trwa rekrutacja!

Data publikacji: 07/09/2020

Uwaga! Lista uczestników jest pełna. Trwają zapisy na listę rezerwową.

 

Jak zaspokoić niespożytą ciekawość dzieci i chęć poznawania świata? W jaki sposób uzyskać odpowiedź na wszystkie zadane przez nie pytania? Najlepszym sposobem na dziecięcą chęć odkrywania jest zapisanie na listę studentów Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego, podczas którego, wspólnie z naukowcami, będą one eksperymentować, doświadczać i poznawać świat nauki, uzyskując w ten sposób odpowiedź na wszystkie nurtujące je pytania.

Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy to wykłady i warsztaty dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Grupa studentów liczy maks. 15 osób.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zapoznać się z Regulaminem Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego, a następnie wypełnić Formularz Zgłoszenia i dostarczyć go osobiście do Oddziału Multicentrum w Bibliotece Głównej lub przesłać skan wypełnionego dokumentu drogą mailową na adres: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl.

Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację działań Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Koszt studiów wynosi 100 zł za semestr (7 zjazdów, 21 godz. zajęć). Czesne za pełen rok akademicki wynosi 200 zł (14 zjazdów, 42 godz. zajęć).

 

Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest:

 • zgłoszenie dziecka przez opiekuna prawnego poprzez wypełnienie internetowego formularza zapisu na studia,
 • otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet,
 • podpisanie umowy z Organizatorem świadczącej o podjęciu nauki na Uniwersytecie trwającej pełny rok akademicki.
 • terminowe dokonanie opłaty za studia.

 

Opłaty należy dokonać na niżej podane konto:

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

nr konta: 04 1240 6351 1111 0010 8769 8027

W tytule przelewu należy zamieścić: „Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy” oraz imię i nazwisko dziecka.

Osoby, które nie są w stanie dokonać opłaty w jednej racie mogą zdecydować się na płatność w dwóch ratach:

 • I rata – 100 zł za I Semestr – opłata w terminie: 03.10.2020 r. – 10.10.2020 r.,
 • II rata – 100 zł za II Semestr – opłata w terminie: 20.02.2021 r. – 27.02.2021 r.

 

Regulamin Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Formularz Zgłoszenia

Termin przyjmowania zgłoszeń –  do 25 września 2020 r.

 

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w soboty, na terenie Biblioteki Głównej w Piasecznie, przy ul. Jana Pawła II 55, w godzinach: 10:00-13:00.

Harmonogram Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego:

 • 3 października 2020 r. – Uroczysta Inauguracja
 • 17 października 2020 r. – Zjazd I
 • 7 listopada 2020 r. – Zjazd II
 • 21 listopada 2020 r. – Zjazd III
 • 5 grudnia 2020 r. – Zjazd IV
 • 9 stycznia 2021 r. – Zjazd V
 • 6 lutego 2021 r. – Zjazd VI
 • 20 lutego 2021 r. – Sesja egzaminacyjna
 • 6 marca 2021 r. – Zjazd VIII
 • 20 marca 2021 r. – Zjazd IX
 • 10 kwietnia 2021 r. – Zjazd X
 • 24 kwietnia 2021 r. – Zjazd XI
 • 8 maja 2021 r. – Zjazd XII
 • 22 maja 2021 r. – Zjazd XIII
 • 5 czerwca 2021 r. – Sesja egzaminacyjna

 

W ramach Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego zajęcia poprowadzą, między innymi:

 • Manufaktura Naukowców,
 • Mali Einsteni,
 • Uprzejmy Łoś,
 • Centrum Nauki Kopernik,
 • Planeta Anuka. 

 

Kontakt: 

 • adres email: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl
 • nr tel.: 22 484 21 60
 • Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy koordynuje: Agata Wolszczak
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl