ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Piątek 1 lipca 2022 – Biblioteki czynne od 14.00!

Data publikacji: 27/06/2022

W piątek 1 lipca 2022 roku biblioteki będą czynne od godziny 14.00. Za zmianę przepraszamy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.