ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Pierwsza edycja warsztatów „O co im chodzi? O co mi chodzi?”

Data publikacji: 06/06/2022

W dniach 9, 16, 23 i 30 maja 2022 r. odbyła się I edycja warsztatów dla młodzieży „O co im chodzi? O co mi chodzi?”

Warsztaty zostały zgłoszone w Konkursie na inicjatywę oddolną i przeszły pomyślą weryfikację.

Zarówno sam pomysł, jak i zakres tematyczny warsztatów, które były dedykowane dla młodzieży, w pełni odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności. Młodzież to grupa stanowiąca prawdziwe wyzwanie dla biblioteki pod kątem przygotowanie oferty na zajęcia edukacyjno-animacyjne.

Spotkania były poprowadzone przez Agnieszkę Podleśną, trenerkę komunikacji opartej na empatii.

Celem warsztatów było pokazanie uczestnikom jak pracować nad samoświadomością, jak utożsamiać swoje uczucia i potrzeby.

Podczas warsztatów młodzi ludzie mogli wspólnie z rówieśnikami szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania. To wszystko po to, by lepiej rozumieć siebie i innych.

Kolejna edycja warsztatów odbędzie się we wrześniu.

Cykl warsztatów “O co mi chodzi? O co im chodzi” został zgłoszony w Konkursie na Inicjatywę Oddolną w ramach projektu BLISKO realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie i przeszedł pomyślą weryfikację. Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.