ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pierwsza pomoc Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy

Data publikacji: 17/05/2023

Na ostatnim zjeździe Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego mieliśmy okazję nabyć niezwykle ważną umiejętność – pierwsza pomoc.

Podczas zajęć przeprowadzonych przez ratownika Bartłomiej Dudę dzieci miały okazję nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku różnych sytuacji awaryjnych. W trakcie zajęć dzieci mogły wykorzystać fantomy do nauki praktycznych umiejętności. Dzieci nauczyły się  między innymi kogo zawiadomić w razie wypadku, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz dlaczego pierwsza pomoc ratuje życie.

Zajęcia były dostosowane do wieku uczestników, ratownik przekazał młodym studentom jak w ich wieku realnie i skutecznie mogą udzielić pierwszej pomocy.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl