ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Pierwsze spotkanie Polemicznego Klubu Literackiego

Data publikacji: 26/01/2022

Początki często bywają trudne, choć wiele od nich zależy. Dlatego „z pewną taką nieśmiałością” rozpoczynaliśmy w piaseczyńskiej Bibliotece Publicznej pierwsze spotkanie Polemicznego Klubu Literackiego, poświęcone twórczości Antona Czechowa. Zarówno inicjator spotkań klubowych, Marcin Grzywacz, jak i pozostali obecni, mieli więc wyraźną tremę. Okazało się, że i znajomość twórczości i polemiczne nastawienie uczestników nie zawiodło. Już nie możemy się doczekać, by na następnym spotkaniu dyskutować o Maruqezie. 

Następne spotkanie odbędzie się 21 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 w Bibliotece Głównej. Serdecznie zapraszamy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.